Tất cả sản phẩm

0907710771

Sắp xếp theo :

Sắp xếp theo :

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 50 cành V165

12.500.000₫

• Mã sản phẩm: V165 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ đỏ • Số lượng cành hoa: 50 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 50 cành V164

12.500.000₫

• Mã sản phẩm: V164 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ đỏ • Số lượng cành hoa: 50 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 25 cành V163

6.500.000₫

• Mã sản phẩm: V163 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ trắng • Số lượng cành hoa: 25 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 25 cành V162

6.500.000₫

• Mã sản phẩm: V162 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ trắng • Số lượng cành hoa: 25 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 20 cành V161

5.200.000₫

• Mã sản phẩm: V161 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ đỏ • Số lượng cành hoa: 20 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 20 cành V160

5.200.000₫

• Mã sản phẩm: V160 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ trắng • Số lượng cành hoa: 20 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 20 cành V159

5.200.000₫

• Mã sản phẩm: V159 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ trắng • Số lượng cành hoa: 20 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 15 cành V158

3.900.000₫

• Mã sản phẩm: V158 • Loại hoa: Lan hồ điệp màu vàng • Loại chậu: Chậu sứ kiểu • Số lượng cành hoa: 15 cành • Phụ kiện trang trí: Nơ và các phụ kiện khác (nếu có) • Dịp tặng phù hợp: Chúc mừng khai trương, khánh thành, khởi công, kỉ niệm, sinh nhật, mừng thọ, mừng cưới, tân gia và các ngày lễ tết trong năm • LƯU Ý: Đơn giá niêm yết trên website chưa bao gồm 8% thuế VAT (xuất hóa đơn điện tử), free ship nội thành, miễn phí in thiệp...
zalo